Đánh giá thực trạng nhiễm một số loài giun tròn lây truyền từ chó sang người tại một số tỉnh phía Bắc, Việt Nam

0
712

Đánh giá thực trạng nhiễm một số loài giun tròn lây truyền từ chó sang người tại một số tỉnh phía Bắc, Việt Nam
Prevalence of zoonotic intestinal nematode infection in dogs in some northern provinces of Vietnam
Tác giả: Bùi Khánh Linh, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Thị Hoàng Yến và CS
Tạp chí Phòng chống Sốt rét và các bệnh Ký sinh trùng, Số 2 (104)/2018, tr: 35-40
Từ khóa: Chó, giun truyền qua đất, lây truyền, người

Xem toàn văn bài báo tại đây

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here